Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - vybavení
Odesílatel Lubor Šída
Organizace odesílatele obec Košetice [IČO: 00248444]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.07.2021 09:49:31
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 2

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.


Přílohy
- Košetice vybavení vysvětlení č. 2.pdf (368.54 KB)
- Výzva a zadávací dokumentace_Vybudování odborných učeben ZŠ Košetice_nadlimit_otevřené řízení OPRAVENÁ VZORKY (1).pdf (442.06 KB)