Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybudování oplocení a stanoviště kontejnerů
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. zhotovení díla spočívajícího v odstranění stávajícího oplocení školy a vybudování nového oplocení areálu mateřské a základní školy Košetice, včetně zhotovení nového stanoviště kontejnerů tříděného a tuhého komunálního odpadu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Košetice 146, 394 22 Košetice
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01.12.2020 10:00
Datum zahájení: 16.11.2020 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: