Veřejná zakázka: Část 2

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 224
Jedná se o část veřejné zakázky: „Dodávka vybavení a nábytku MŠ Košetice“

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2

Stručný popis předmětu:
2. Dodávka nábytku
- předmětem této části je dodávka a montáž nábytku, kdy přesné vymezení dodávky obsahuje Technická specifikace pro část 2, která je přílohou č. 2 tohoto oznámení
Veškeré dodávané vybavení a nábytek musí splňovat požadavky na vybavení zařízení předškolního vzdělávání dle příslušných norem a právních předpisů, především vyhlášky
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.


Předpokládaná hodnota

  • 926 742 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky