Veřejná zakázka: Restaurování varhan v kostele sv. Václava v Lukavci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 69
Systémové číslo: P13V00000056
Počátek běhu lhůt: 17.07.2013
Nabídku podat do: 31.07.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Restaurování varhan v kostele sv. Václava v Lukavci
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je restaurování varhan v kostele sv. Václava v Lukavci, které jsou movitou kulturní památkou. Součástí plnění veřejné zakázky je dále zejména provádění průzkumu před vlastním restaurováním, zajištění podrobné dokumentace stavu nástroje před demontáží a v jejím průběhu; jednotlivé díly je třeba dokumentovat před a po restaurování. Na základě toho je restaurátor povinen zpracovat dokumentaci obnovy (restaurátorskou zprávu), která musí obsahovat náležitosti dané § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., podle osnovy v metodické příručce NPÚ „Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana“ (Petr Koukal a kolektiv, 1. vydání, Praha 2006, vydané Národním památkovým ústavem, ústředním pracovištěm v Praze v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 730 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Římskokatolická farnost Lukavec
 • IČO: 45035938
 • Poštovní adresa:
  náměstí sv. Václava 62
  394 26 Lukavec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 363308

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
náměstí sv. Václava 62
394 26 Lukavec

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky