Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Skládka odpadů Hrádek u Pacova - III.etapa skládky
Odesílatel Radek Lapáček
Organizace odesílatele SOMPO, a.s. [IČO: 25172263]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2022 18:32:50
Předmět Vysvětlení č.1

Vysvětlení č.1


Přílohy
- Vysvětlení ZD.pdf (294.38 KB)
- SOUPIS01072022.xlsx (114.43 KB)