Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Dodávka vybavení a nábytku MŠ Košetice“
Odesílatel Blanka Veletová
Organizace odesílatele obec Košetice [IČO: 00248444]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2018 13:55:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č. 2 Technická specifikace - část 2 Dodávka nábytku


Přílohy
- Příloha č. 2_Technická specifikace - MŠ Košetice - část 2 nábytek.docx (23.28 KB)