Profil zadavatele: Obec Cetoraz

  • Název: Obec Cetoraz
  • IČO: 00247936
  • Adresa:
    Cetoraz 206
    394 11 Cetoraz
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_12.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 237916

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunální FVE – Cetoraz
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2024 21.02.2024 14:00
Služby v lesnictví
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.07.2023 03.07.2023 09:00
Služba odborného lesního hospodáře, prodej sadebního materiálu, pěstební činnost a zprostředkování prodeje dřevní hmoty
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.03.2022 15.03.2022 00:00
Novostavba víceúčelových objektů na p.č. 1542/1, 1521/2 v k.ú. Cetoraz
podlimitní Zadáno 03.03.2022 28.03.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016