Profil zadavatele: Město Pacov

  • Název: Město Pacov
  • IČO: 00248789
  • Adresa:
    Náměstí Svobody 320
    Pacov 395 01
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60056248

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce sokolovny v Pacově
podlimitní Zadáno 20.09.2023 10.10.2023 10:00
Dodávka pomůcek pro výuku dílen v ZŠ Pacov
podlimitní Zadáno 09.02.2023 01.03.2023 10:00
Vodovod Zhořec - Jetřichovec
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2022 20.12.2022 00:00
Rekonstrukce návsi, pořízení herního prvku a drobného mobiliáře v místní části Roučkovice a Bedřichov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2022 24.10.2022 08:00
Výstavba rybníka na p.č. 1312/1 v k.ú. Pacov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2022 24.10.2022 08:30
Oprava komunikací v Pacově a okolí
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2022 17.06.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016