Profil zadavatele: Mikroregion Košeticko

  • Název: Mikroregion Košeticko
  • IČO: 70958530
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_316.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-026028

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Systém odděleného sběru komunálního odpadu v mikroregionu Košeticko“
podlimitní Zadáno 26.09.2017 17.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016