Profil zadavatele: Město Horní Cerekev

  • Název: Město Horní Cerekev
  • IČO: 00248185
  • Adresa:
    Náměstí T.G. Masaryka 41
    39403 Horní Cerekev
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_373.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-007193
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00248185

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o svozu a odstraňování odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2023 15.11.2023 00:00
smlouva o provozování veřejného vodovodu a souvisejících vodohospodářských zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2023 30.10.2023 00:00
Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Horní Cerekev
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2023 01.11.2023 00:00
Havárie kanalizace u rybníka Kuchyňka na pozemcích p.č. 2600/7, 99/5 a 99/6
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2023 29.09.2023 00:00
Spolupráce na údržbě vodohospodářského majetku města Horní Cerekev v roce 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.01.2023 01.01.2023 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016