Veřejná zakázka: Materiál pro kurzy keramika

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 68
Systémové číslo: P13V00000055
Evidenční číslo zadavatele: 348547
Počátek běhu lhůt: 03.09.2013
Nabídku podat do: 16.09.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Materiál pro kurzy keramika
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veškeré odkazy na zákon v této výzvě je nutné považovat za analogické.
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je dodávka materiálu pro kurzy keramiky, blíže specifikovaných v technické specifikaci v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, pro projekt s názvem „S nůší do světa řemesel“ spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 22 315 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: LEADER - Loucko
 • IČO: 26661161
 • Poštovní adresa:
  9.května 675
  588 22 Luka nad Jihlavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 348547

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
9.května 675
588 22 Luka nad Jihlavou

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy