Veřejná zakázka: Kalová koncovka ČOV Cetoraz

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 354
Systémové číslo: P20V00000034
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.09.2020
Nabídku podat do: 09.10.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kalová koncovka ČOV Cetoraz
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a související stavební práce, spojené s doplněním stávající obecní čistírny odpadních vod o kalovou koncovku. Jedná se o doplnění linky pro odvodnění kalu, se kterou souvisí vlastní přípojky kanalizace, vody a elektro. Ty budou provedeny ze stávajících rozvodů v areálu ČOV z provozní místnosti, u kanalizace pak z kalojemu. Dále se stavbou souvisí nutnost výstavby potrubí pro odvod fugátových vod do nově navržené akumulační jímky, odkud bude voda následně přečerpávána do rozdělovací jímky, resp. na začátek čistícího procesu. Akumulační nádrž je doplněna i o bezpečnostní přepad, který je zaústěný do havarijní nádrže stávající ČOV.
Navržené zařízení bude sloužit k dopravě a k akumulaci odpadní vody, a proto musí být veškeré použité materiály určeny pro styk odpadní vodou. Objekty a kanalizační potrubí musí být nepropustné, což bude prokázáno zkouškami vodotěsnosti.

Podrobnou specifikaci předmětu této veřejné zakázky obsahují jednotlivé části zadávací dokumentace, zejména projektová dokumentace, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obchodní podmínky stanovené v návrhu smlouvy o dílo.
Předmětem této veřejné zakázky není kolaudace hotového díla, ani provozování hotového díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 411 549 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Cetoraz
 • IČO: 00247936
 • Poštovní adresa:
  Cetoraz 206
  394 11 Cetoraz
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 237916

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.straziste.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy