Veřejná zakázka: Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 400
Systémové číslo: P21V00000012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.02.2021
Nabídku podat do: 26.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 106 ve Velké Chyšce, který slouží jako kulturní dům. Stavební úpravy budou spočívat v energetickém opatření obálky budovy a výměny zdroje tepla. Jedná se o stávající objekt, zastavěná plocha se oproti původnímu stavu nezmění, respektive změní se nepatrně o tloušťku zateplení. Stávající dřevěná okna budou vyměněna za nová plastová s izolačním trojsklem. Stávající dřevěné dveře budou vyměněny za nové plastové s izolačním sklem. Bude provedeno zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem s deskami z fasádního pěnového polystyrenu. Zateplovací systém bude ukončen pod terénem, soklová část bude ve stejné tloušťce jako izolace stěn. Bude provedeno zateplení střech tepelnou izolací EPS. Spolu se zateplením fasády je nutné provést veškeré související práce. Mimo jiné bude provedena montáž nových venkovních parapetů oken z barveného pozinkovaného plechu, nové plechování atik, prodloužení větracích štěrbin obvodovou stěnou včetně osazení nových mřížek do líce fasády, demontáž a montáž hromosvodu, výlezu na střechu, držáků na anténu atd.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 142 081 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Obec Velká Chyška
 • IČO: 00249289
 • Poštovní adresa:
  Velká Chyška 69
  394 28 Velká Chyška
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 492771

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.straziste.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy